Čeka mala

U čeku se može umetnuti fraklić pa tako u ponudi imamo:

  • samo čeka – cijena 100 kn
  • komplet1: čeka + fraklić + čep pluteni – 120kn
  • komplet2: čeka + fraklić + čep slavonski šešir – 130kn
  • Graviranje moguće na posebnu drvenu pločicu, a tekst bira kupac (npr. Za najboljeg lovca)

Napomena: Poštarina nije uračunata u cijenu. U slučaju narudžbe kompleta fraklić dolazi prazan.

Čeka velika

U čeku se može umetnuti butelja pa tako u ponudi imamo:

  • samo čeka – cijena 160 kn
  • komplet: čeka + butelja + čep slavonski šešir sa navojem – 180kn
  • Graviranje moguće na posebnu drvenu pločicu, a tekst bira kupac (npr. Za najboljeg lovca)

Napomena: Poštarina nije uračunata u cijenu. U slučaju narudžbe kompleta butelja dolazi prazna.